26 خرداد 1403
گالری تصاویر
ثبت پیشنهادات و نظرات
17 خرداد 1402
گالری تصاویر
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401
07 اردیبهشت 1401
گالری تصاویر
رول حرارتی
18 مرداد 1400
گالری تصاویر
کارخانه شرکت فن آوران انیاک
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
حضور انیاک تک در نمایشگاه تراکنش آبان ۹۸
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
بیست و سومین نمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۶
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۴
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران سال ۱۳۹۷
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
هفتمین جشنواره ستاره فناوری ۱۳۹۴