04 تیر 1399
اخبار
ترندهای پرداخت در سال ۲۰۲۰
16 اردیبهشت 1399
اخبار
بهینه سازی باشگاه مشتریان با استفاده از الگوریتم‌ه...
10 اردیبهشت 1399
اخبار
هوش مصنوعی؛ پاشنه آشیل تحول بانکداری
03 اردیبهشت 1399
اخبار
شیوع کرونا چه تاثیری بر کسب و کارهای ایرانی دارد؟
08 بهمن 1398
اخبار
حضور هلدینگ انیاک در نمایشگاه ۲۰۲۰ فیتور اسپانیا
30 بهمن 1388
اخبار
شرکت فن آوران انیاک، برنده لوح زرین برترین ارائه د...
30 بهمن 1387
اخبار
حضور شرکت انیاک در دومین نمایشگاه اطلاعات و تکنولو...
30 بهمن 1382
اخبار
حضور شرکت فن آوران انیاک رایانه در چهارمین کنفرانس...